לשכת המסחר ישראל-סלובניה

בשנת 2011 דרור דותן, עוזר בכיר למנכל כלל תעשיות מאי.די.בי, הקים את "לשכת המסחר ישראל סלובניה" בישראל. יחד עם קונסולי הכבוד מר רוזנפלד עדי, איבל גלעדי ובתמיכת השגרירות בישראל הקימו את הלשכה. מטרתה היא עידוד יחסי המסחר בין המדינות, שיווק וחדירה לשווקים ולזירות מסלובניה לישראל ומישראל לסלובניה. לשמש מעין גשר עיסקי בין שתי המדינות.
פתיחת לשכת המסחר זכתה לביקור רוה"מ הממשלה הסלובני בישראל, ומאז קיימו מפגשים ופעילויות למיצוי הקשרים העיסקיים בין המדינות. השפה התקשורתית שנבנתה הינה מאופקת מקצועית שהדגש בה הוא על הלוגו, שאשר הפס הכחול המצוי בשתי המדינות משתף ומדגיש את היחסים בילטרליים בין המדינות.