TB_thoughts_heb

מחשבות.

15 דצמ מ.ט.י – הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל מרכז לטיפוח יזמים

אין הזדמנות שניה לרושם ראשוני האם הלוגו והחזות שלכם מעבירים את המסר?

חברה טובה שלי סיפרה לי שידידתה פותחת עסק לבישול טבעי, לאחר שהתמחתה בתחום ולמדה וחקרה את כל יבולי הגידול האורגני. אליה למטבח לא ייכנס רכיב שהיא לא יודעת בוודאות מי אביו ומי אימו. היא עיצבה לוגו וכרטיס ביקור ויצאה לצוד את לקוחותיה. חברתי שאלה את דעתי כיוון שלאותה ידידה לא כל כך הלך בעסק החדש...

קרא עוד