What is Talking Brands?

ב-42 מילים

חברת מיתוג. יוצרים מותגים מדברים, נוגעים ברגש, מנהלים דיאלוג, מעוררים מחשבה, מגדירים תועלות, מעצבים אסטרטגיה, מניעים לפעולה, בונים מערכות יחסים, מחברים בין רצונות לבין אנשים. בין מותג לבין צרכנים. מותגים מדברים שמוכרים. החיבור המדויק בין המהות לנראות יוצר מותג מדבר-"חי ונושם".

What is Talking Brands?

ב42 מילים

חברת מיתוג. יוצרים מותגים מדברים, נוגעים ברגש, מנהלים דיאלוג, מעוררים מחשבה, מעצבים אסטרטגיה, מניעים לפעולה, בונים מערכות יחסים, מחברים בין רצונות לבין אנשים. בין מותג לבין צרכנים. מותגים מדברים שמוכרים. החיבור המדויק בין המהות לנראות יוצר מותג מדבר-"חי ונושם".

פדי מרגי

"מותגים הם כמו אנשים, מי הם? מה הם? מה מניע אותם? מה הם אומרים? איך הם נראים? הלקוחות שלנו יודעים שלמותגים שלהם יש משהו לומר, ואנחנו כאן כדי להבטיח שקולם ישמע…"

עוד על פדי מרגי

פדי מרגי

"מותגים הם כמו אנשים, מי הם? מה הם? מה מניע אותם? מה הם אומרים? איך הם נראים?…הלקוחות שלנו יודעים שלמותגים שלהם יש משהו לומר, ואנחנו כאן כדי להבטיח שקולם ישמע…"

עוד על פדי מרגי

הלקוחות שלנו

הלקוחות שלנו

clientsstrip2